Trang đăng ký Ưu tiên xét tuyển đại học theo quy định của ĐHQG-HCM năm 2020

Thời gian đăng ký từ 20/8/2020 đến 21/8/2020

Đã hết hạn đăng ký của thí sinh (trừ một số trường hợp đặc biệt theo sự hướng dẫn từ trường nhận hồ sơ của thí sinh)

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký
Top