Cổng đăng ký ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THẲNG (ƯTXT-T) học sinh giỏi, tài năng trường THPT năm 2022

Thời gian đăng ký từ 20/5/2022 đến 23/5/2022

Đây là CỔNG TEST - Phụ huynh/Thí sinh không đăng ký thông tin trên Cổng này. Mọi dữ liệu đăng ký của Phụ huynh/Thí sinh thực hiện trên cổng test này đều không hợp lệ! Sẽ bị xoá

Xem chi tiết

Cổng đăng ký ƯU TIÊN XÉT TUYỂN (ƯTXT) theo quy định ĐHQG-HCM năm 2022

Thời gian đăng ký từ 20/5/2022 đến 23/5/2022

Đây là CỔNG TEST - Phụ huynh/Thí sinh không đăng ký thông tin trên Cổng này. Mọi dữ liệu đăng ký của Phụ huynh/Thí sinh thực hiện trên cổng test này đều không hợp lệ! Sẽ bị xoá

Xem chi tiết
Top