Đăng ký xét tuyển dùng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2018 của ĐHQG-HCM

Thời gian đăng ký từ 03/7/2018 đến 03/7/2018

Dùng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2018

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

Đăng ký ưu tiên xét tuyển đại học theo quy định của ĐHQG-HCM năm 2018

Thời gian đăng ký từ 15/5/2018 đến 15/6/2018

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký
Top